Daugavpils attīstības programma
2021.-2025.
Latvija nav tikai Rīga!
Grupēt pēc mikrorajoniem vai pēc sfērām?
PĒC MIKRORAJONIEM
PĒC SFĒRĀM

Visos mikrorajonos
Pielāgosim bērnu rotaļu laukumus bērniem ar īpašām vajadzībām.
Latgales partija
Bērniem un jauniešiem izveidosim interešu pulciņus un uzlabosim esošos.
Latgales partija
Organizēsim bezmaksas sporta nodarbības brīvā dabā mikrorajonu iedzīvotājiem, piesaistot sporta klubus.
Latgales partija
Sakārtosim esošās un izveidosim jaunas atpūtas un sporta vietas (segums, volejbola tīkli, basketbola grozi, miskastes, soliņi, galdiņi u.c.).
Latgales partija
Nodrošināsim jaunas un modernas publiskās tualetes, kuras būtu ērtinlietot arī vecākiem ar maziem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Latgales partija
Ierīkosim suņu pastaigu laukumu.
Latgales partija
Turpināsim iekšpagalmu un fasāžu renovācijas programmu.
Latgaes partija
Turpināsim grants ceļu asfaltēšanu.
Latgales partija
Turpināsim modernizēt un būvēt jaunu ielu apgaismojumu.
Latgales partija
Sagatavosim pašvaldības zemesgabalu piedāvājumu un infrastruktūru ģimeņu privātmāju būvniecībai.
Latgales partija
Organizēsim iedzīvotāju apkalpošanas punktus attālākajās apkaimēs.
Latgales partija
Attīstīsim gājēju un velo satiksmes infrastruktūru.
Latgales partija
Ieviesīsim programmu, kura risinās problēmu ar klaiņojošajiem dzīvniekiem.
Latgales partija
Atbalstīsim videonovērošanu daudzīvokļu māju pagalmos.
Latgales partija
Attīstīsim sporta infrastruktūru.
Latgales partija
Sūtiet mums savus priekšlikumus, un mēs tos iekļausim kopējā attīstības programmā.

Mežciems | Vizbuļi | Viduspoguļanka
Iekārtosim atpūtas vietas ar bērnu laukumiem Mežciemā.
Latgales partija
Izbūvēsim veloceliņu no pilsētas centra līdz Mežciemam.
Latgales partija
Turpināsim grants ceļu asfaltēšanu, uzlabosim ielu apgaismojumu.
Latgales partija
Izveidosim radošo koka arhitektūras kvartālu, atjaunosim Mežciema skolu.
Latgales partija
Iztīrīsim meliorācijas grāvjus Mežciemā.
Latgales partija
Organizēsim zemnieku tirgu un amatnieku darbnīcas brīvdienās. Nodrošināsim tirgošanās iespējas visiem zemniekiem.
Latgales partija
Organizēsim iedzīvotāju apkalpošanas punktu Mežciemā.
Latgaes partija

Jaunie Stropi | Vecstropi | Mazie Stropi | Križi
Izveidosim sociālās rehabilitācijas un īslaicīgās aprūpes centru bērniem ar īpašām vajadzībām Turaidas ielā 36.
Latgales partija
Iekārtosim ziemas kalnu un aprīkosim slēpošanas trasi ar mākslīgā sniega pūšanas iekārtām Stropos.
Latgales partija
Attīstīsim un paplašināsim sporta bāzi "Dzintariņš".
Latgales partija
Atjaunosim atklāto apsildāmo baseinu Stropos.
Latgales partija
Pielāgosim Stropu estrādi lieliem koncertiem un labiekārtosim pieguļošo teritoriju iedzīvotāju kvalitatīvai atpūtai.
Latgales partija
Vecstropos (Neredzīgo biedrībā) labiekārtosim Stropaka ezera pludmali.
Latgales partija
Neredzīgo ciematā ierīkosim sporta laukumus jauniešiem, turpināsim labiekārtot Sajūtu dārzu.
Latgaes partija
Uzbūvēsim tramvaja līniju no Ķīmijas līdz Stropiem , kā arī veloceliņu pa Vasarnīcu ielu līdz pagriezienam uz Daugavpils reģionālo slimnīcu.
Latgales partija
Ierīkosim peldvietu cilvēkiem ar īpašam vajadzībām Stropu ezerā pie glābšanas stacijas.
Latgales partija
Atvērsim apmeklētājiem publiski pieejamas tualetes glābšanas stacijā Stropu centrālajā peldvietā.
Latgales partija
Iztīrīsim un labiekārtosim kanālu, kas savieno Mazo Stropu ezeru ar Lielo Stropu ezeru.
Latgales partija
Izveidosim amatu koprades telpu Stropos.
Latgales partija
Organizēsim iedzīvotāju apkalpošanas punktu Križos.
Latgales partija

Jaunbūve
Izveidosim specializēto rotaļu laukumu bērniem ar īpašām vajadzībām bijušās specskolas 18.novembra ielā 197v teritorijā.
Latgales partija
Veiksim Smilšu ielas rekonstrukciju.
Latgales partija
Labiekārtosim Avotiņu skvēru un Aizplisētas parku.
Latgales partija
Turpināsim grants ceļu asfaltēšanu.
Latgales partija
Sekmēsim jaunā ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un operatīvo dienestu stacijas būvniecību Siguldas ielā, sakārtosim ceļus apkārtnē.
Latgales partija
Uzbūvēsim lielu bērnu laukumu Zeļinska ielas skvērā.
Latgales partija
Uzbūvēsim satiksmes pārvadu, kurš savienos Jaunbūves apkaimi ar Centru.
Latgaes partija
Būvēsim bērnu rotaļlaukumus un zaļās atpūtas zonas.
Latgales partija
Turpināsim Ziemeļu rūpnieciskas zonas attīstību.
Latgales partija

Cietoksnis | Dzintari
Turpināsim Cietokšņa noliktavu zonas attīstību.
Latgales partija
Nodrošināsim kempinga infrastruktūru.
Latgales partija
Izveidosim sporta laukumu 4. bastionā.
Latgales partija
Labiekārtosim Cietokšņa dzīvojamos pagalmus.
Latgales partija
Veicināsim esošā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanos Cietoksnī un pilsētā.
Latgales partija
Tupināsim veidot motormuzeju inženieru arsenāla ēkā, P Martinsona galeriju (pulverpagrabu), restaurēsim 7. bastionu, pabeigsim Cietokšņa krastmalas izbūvi, uzsāksim Komandanta dārza restaurāciju, Amatnieku pilsētiņas un Cietokšņa muzeja izveidi.
Latgales partija

Gajoks | Čerepova | Ruģeļi
Realizēsim Bruģu promenādes otro kārtu ar skatu platformām un citiem atpūtas elementiem tuvāk Daugavai.
Latgales partija
Labiekārtosim Ruģeļu ūdenskrātuvi (Kotlovanu) atpūtai un tīrai videi.
Latgales partija
Izbūvēsim papildus stāvvietas pie daudzstāvu mājām Čerepovā.
Latgales partija
Uzsāksim veloceliņa un gājēju celiņa izbūvi no Ruģeļiem uz Centru.
Latgales partija
Labiekārtosim Gajoka skvēru.
Latgales partija

Ezermala | Vecā Forštadte | Jaunā Forštadte

Atvērsim poliklīniku Jaunajā Forštadtē, kurā iedzīvotajiem būs pieejami speciālistu pakalpojumi un nepieciešamie diagnostiskie izmeklējumu.
Latgales partija
Uzbūvēsim jaunu tramvaju līniju kopā ar gājēju celiņu un veloceliņu, kura savienos Centru ar Jauno Forštadtu.
Latgales partija
Turpināsim grants ceļu asfaltēšanu.
Latgales partija
Labiekārtosim zaļo teritoriju pie Latgales ielas.
Latgales partija
Izbūvēsim bērnu rotaļu laukumu Vecajā Forštadtē.
Latgales partija
Labiekārtosim Šuņa ezera krastmalu.
Latgales partija
Izbūvēsim vieglatlētikas stadionu.
Latgaes partija
Pārbūvēsim bijušās autoremonta rūpnīcas teritoriju uzņēmēju vajadzībām.
Latgales partija

Grīva | Liģinišķi | Judovka
Turpināsim ceļu asfaltēšanu.
Latgales partija
Labiekārtosim Sēlijas skvēru.
Latgales partija
Sakārtosim Laucesas upes krastmalu un izbūvēsim gājēju tiltiņu pāri upei.
Latgales partija
Attīstīsim kultūras pasākumu un rīkosim zemnieku tirdziņus norisi Grīvā.
Latgales partija
Liģinišķos uzbūvēsi kartinga trasi.
Latgales partija
Organizēsim iedzīvotāju apkalpošanas punktu Grīvā.
Latgales partija
Ierīkosim bērnu rotaļlaukumus un zaļās atpūtas zonas Grīvā.
Latgaes partija
Organizēsim zemnieku tirgu un amatnieku darbnīcas brīvdienās. Nodrošināsim tirgošanās iespējas visiem zemniekiem.
Latgales partija

Centrs | Dzelzceļnieks | Esplanāde
Realizēsim Novadpētniecības muzeja rekonstrukcijas projektu.
Latgales partija
Uzbūvēsim hokeja treniņu laukumu pie Ledus halles.
Latgales partija
Pabeigsim iekštelpu skeitparka projektu Stacijas ielā, 129.
Latgales partija
Uzbūvēsim pandusu 18. novembra un Alejas ielas krustojumā.
Latgales partija
Turpināsim zooloģiskā dārza attīstību.
Latgales partija
Labiekārtosim Centrālo parku, rekonstruēsim A. Pumpura skvēru.
Latgales partija
Izveidosim mūsdienīgu labiekārtojuma risinājumu Vienības laukumam.
Latgales partija
Uzbūvēsim jaunu šautuvi Stacijas ielā.
Latgaes partija
Uzbūvēsim O.Stroka vasaras koncertzāli pilsētas Centrālajā parkā.
Latgales partija
Ierīkosim bērnu rotaļlaukumus, tajā skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām un zaļās atpūtas zonas Centrālajā parkā.
Latgales partija
Izveidosim mūsdienīgu un radošu kvartālu "Saules ielas kvartāls" jauniešiem, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Latgales partija
Veidosim Daugavpils bērnu un jauniešu inovāciju centru kā Eiropas līmeņa projektu. Izveidosim skolēnu profesionālās karjeras izglītības stratēģiju, un atklāsim koprades telpas.
Latgales partija

Ķīmija
Veiksim sociālās patversmes ēkas Šaurajā ielā 23 kapitālo remontu un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Latgales partija
Pārbūvēsim celiņu gar Gubiščes ezeru, ierīkosim apgaismojumu un ieklāsim asfalta segumu.
Latgales partija
Izveidosim tramvaja līniju no Ķīmijas līdz Stropiem.
Latgales partija
Labiekārtosim Smilgu ielas posmu un Gubiščes ezeram pieguļošo teritoriju.
Latgales partija

Niderkūni | Kalkūni
Uzlabosim ielu apgaismojumu.
Latgales partija
Uzbūvēsim bērnu rotaļlaukumu Kalkūnos.
Latgales partija
Pārbūvēsim Niderkūnu un Grīvas apkaimes savienojošo grants ceļu, izveidosim veloceliņu.
Latgales partija
Veicināsim bijušo ražošanas teritoriju sakārtošanu.
Latgales partija
Organizēsim iedzīvotāju apkalpošanas punktu Kalkūnos.
Latgales partija
Cilvēki
Nodrošināsim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. bērnu rotaļu laukumu bijušās specskolas 18.novembra ielā 197v teritorijā un peldvietu Stropu ezerā, pandusu 18. novembra un Alejas ielas krustojumā.
Pielāgosim bērnu rotaļu laukumus bērniem ar īpašām vajadzībām.
Izveidosim sociālās rehabilitācijas un īslaicīgās aprūpes centru bērniem ar īpašām vajadzībām Turaidas ielā 36.
Atjaunosim ārstniecības pakalpojumu pieejamību brīvdienās un svētku dienās.
Atvērsim poliklīniku Jaunajā Forštadtē.
Saīsināsim rindas pie bērnu zobārstiem.
Izveidosim un attīstīsim pašvaldības Operatīvās informācijas centru.
Bērniem un jauniešiem mikrorajonos izveidosim interešu pulciņus un uzlabosim esošos.
Veidosim Daugavpils bērnu un jauniešu Inovāciju centru kā Eiropas līmeņa projektu.
Turpināsim teritoriju un bērnu laukumu labiekārtošanas programmu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Palielināsim finansiālo atbalstu NVO sektoram un pilnveidosim esošo NVO sektora atbalstu.
Radīsim apstākļus iedzīvotāju reemigrācijai Daugavpilī.
Ieviesīsim vienotu sabiedriskā transporta e-biļeti un biļetes uz noteiktu laiku.
Veiksim sociālās patversmes ēkas Šaurajā ielā 23 kapitālo remontu.
Paaugstināsim atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, auklītēm un attiecīgo iestāžu darbiniekiem.
Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Pilnveidosim palīdzības sniegšanas kārtību cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves situācijā.
Organizēsim bezmaksas sporta nodarbības brīvā dabā mikrorajonu iedzīvotājiem, piesaistot sporta klubus.
Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas.
Nodrošināsim atbalstu pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem un viņu ģimenēm (dienesta dzīvokļi, bērniem vieta izglītības iestādē u.t.t.)
Vide
Ieviesīsim videi draudzīgus risinājumus pilsētā, t.sk. atkritumu šķirošanu, iedzīvotāju izglītošanu, ekoloģiski tīru transportu un veloceliņus, realizēsim pasākumu kompleksu energoefektivitātes paaugstināšanai.
Turpināsim zooloģiskā dārza attīstību.
Ierīkosim suņu pastaigu laukumus visos mikrorajonos.
Iekārtosim ziemas kalnu, un aprīkosim slēpošanas trasi ar mākslīgā sniega pūšanas iekārtām Stropos.
Realizēsim Bruģu promenādes otro kārtu ar skatu platformām un citiem atpūtas elementiem tuvāk pie ūdens.
Tūristu piesaistei paplašināsim kultūras pasākumu programmu, kā arī nodrošināsim transportu ekskursijām pa pilsētu.
Labiekārtosim Ruģeļu ūdenskrātuvi atpūtai un tīrai videi.
Realizēsim Novadpētniecības muzeja rekonstrukcijas projektu.
Nodrošināsim tualetes publiskajās vietās vecākiem ar maziem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Sakārtosim esošās un izveidosim jaunas atpūtas un sporta vietas mikrorajonos, t.sk. sakārtosim Gubiščes ezera taku un tai pieguļošo teritoriju, Aizpilsētas, Cietokšņa un Avotiņa parkus, Gajoka, Sēlijas un Domes skvērus, Laucesas upes krastmalu.
Notīrīsim krasta līniju Stropos un gar promenādi Bruģu ielā.
Turpināsim attīstīt Daugavpils cietoksni.
Atbalstīsim videonovērošanu daudzīvokļu māju pagalmos.
Uzņēmējdarbība
Radīsim labvēlīgus apstākļus nepieciešamo speciālistu un potenciālo investoru piesaistei.
Turpināsim attīstīt tūrismu, kultūru un mārketingu tūristu un investoru piesaistei.
Izveidosim mūsdienīgu un radošu kvartālu "Saules ielas kvartāls" jauniešiem, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Turpināsim Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstību, ražošanas ēku būvniecību par ES līdzekļiem un bijušās autoremonta rūpnīcas teritorijas rekonstrukciju uzņēmēju vajadzībām.
Palielināsim finansējumu un ieviesīsim stingrākus "Impulsa" pārskata noteikumus.
Veicināsim jauniešu uzņēmējpratību.
Izveidosim starptautiskā līmeņa augsto tehnoloģiju biznesa parku, kas saistīts ar lidostas attīstību.
Infrastruktūra
Īstenosim lidostas projektu.
Attīstīsim veloinfrastruktūru, savienojot mikrorajonus ar centru.
Attīstīsim sporta infrastruktūru (vieglatlētikas stadionu un manēžu, airētāju sporta bāzes Stropu ielā 40 teritoriju, jauno šautuvi, Stropu aktīvās atpūtas trasi, futbola laukumu ar dabīgo zālāju, sporta bāzi "Dzintariņš", atklāto apsildāmo baseinu Stropos).
Uzbūvēsim hokeja treniņu laukumu pie Ledus halles.
Nodrošināsim kempinga infrastruktūru.
Pabeigsim iekštelpu skeitparka projektu.
Pielāgosim Stropu estrādi lieliem koncertiem un iedzīvotāju atpūtai.
Izveidosim tramvaja līniju no Ķīmijas līdz Stropiem.
Veiksim grants ceļu asfaltēšanu, modernizēsim un uzlabosim apgaismojumu mikrorajonos, izveidosim papildu stāvvietas pie daudzstāvu mājām Čerepovā.
Turpināsim iekšpagalmu un fasāžu renovācijas programmu.
Veiksim Smilšu ielas rekonstrukciju.
Uzbūvēsim taku gar kapsētai pie Gubiščes ezeru, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķērsot šo posmu.
Uzsāksim Gajoka skvēra un Dzelzceļnieku dārza rekonstrukciju.
Būvēsim bērnu rotaļlaukumus un zaļās atpūtas zonas.
Turpināsim attīstīt aktīvās atpūtas zonu pie Lielā Stropu ezera.
Izveidosim aktīvā sporta atpūtas trasi, aprīkojot to ar mākslīgā sniega pūšanas iekārtām.
Sagatavosim pašvaldības zemju piedāvājumu privāto māju būvniecībai.
1. Jānis Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks
2. Igors Aleksejevs
Priekšsēdētāja padomnieks biznesa un investīciju attīstības jautājumos, valdes priekšsēdētājs "Limbažu Siers"
3. Jānis Dukšinskis
Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks
4. Santa Pupiņa
Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja
5. Inguna Kokina
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" direktore
6. Ilona Bagele
Daugavpils Universitātes Mūzikas katedras asociētā profesore
7. Artjoms Mahlins
Daugavpils pilsētas domes attīstības departamenta vecākais eksperts projektu jautājumos
8. Oskars Zuģidskis
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību specialists, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators
9. Helēna Soldatjonoka
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
10. Andris Ondzuls
SIA "Atramed" Komercdirektors
11. Jurijs Visockis
Daugavpils Centra vidusskolas direktors
12. Ņikita Aleksejevs
Sabiedriskais darbinieks
13. Gunita Vanaga
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa vadītāja
14. Oļegs Mihailovs
Kluba "Lokomotīve" spidvejists
15. Roberts Portnojs
Padomes loceklis AS "Daugavpils satiksme"
16. Eduards Mičuns
SIA "Pavadonis" darbu vadītājs
17. Tatjana Kokina
Iekšlietu ministrijas Valsts policija, izdienas pensionāre
18. Aivars Broks
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola direktors
Mūsu prioritātes
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Mums ir svarīgi, lai ģimenes justu atbalstu, bet bērni aktīvi attīstītos sev labvēlīgā vidē.
Sociālā palīdzība
Katram pilsētas iedzīvotājam jājūtas aizsargātam. Tāpēc mēs īstenojam projektus pensionāru, maznodrošināto un trūcīgo atbalstam.
Veselības aprūpe
Mēs apzināmies mūsu iedzīvotāju veselības nozīmi, tāpēc mēs regulāri uzlabojam Daugavpils reģionālās slimnīcas telpu un aprīkojuma stāvokli.
Labiekārtošana
Lai pilsētā uzturētu labvēlīgu vidi, mēs regulāri nodrošinām atpūtas zonu, spēļu laukumu, fasāžu remonta un citu projektu realizāciju.
Sports un aktīvā atpūta
Mēs atbalstām teicienu "veselā miesā – vesels gars" un tāpēc turpinām attīstīt pilsētā vietas, kur nodarboties ar sportu.
Izglītība un sports
Mēs aktīvi atbalstām dažādu mācību iestāžu audzēkņu vispusīgās attīstības programmas.
Tūrisms
Mums ir svarīgi atbalstīt pilsētas kultūras tēlu un attīstīt tūrisma objektus, kā arī nodrošināt pilsētā aktīvās atpūtas vietas.
Komunālā saimniecība
Mums ir svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu ērti dzīvot savā pilsētā, tāpēc mēs aktīvi īstenojam mikrorajonu un publisko telpu labiekārtošanas projektus.
Uzņēmējdarbības atbalsts
Mēs novērtējam mūsu uzņēmējus, tāpēc infrastruktūras sakārtošana mums ir īpaši svarīgs uzdevums.
Kultūra
Lai atbalstītu pilsētas pozitīvo tēlu un iedzīvotāju lielisko noskaņojumu, mēs organizējam dažādus kultūras pasākumus.
Konfidencialitātes politika
Turpmāk aprakstītais sniedz informāciju, kā politiskā partija "Latgales partija" ievāc un apstrādā personas datus.


Politiskā partija "Latgales partija" rūpējas par to, lai sargātu personas privātumu un datus, kurus tā apkopo.

Lai tiešsaistes pieredzi padarītu pēc iespējas ērtāku un kvalitatīvāku, tiek izmantoti sīkfailu (datu pikseļi), kuros netiek uzkrāta personīgi identificējama informācija. Sīkfaili ir nepieciešami, lai analizētu, kā tiek izmantota www.latgalespartija.lv mājaslapa un veiktu nepieciešamos uzlabojumus, lai mājaslapas apmeklējumu padarītu ērtāku.

Sociālo tīklu un interneta meklētājprogrammu sīkfaili www.latgalespartija.lv mājaslapā tiek izmantoti, lai dažāda veida saturu (teksts, attēli, video, u.c.) padarītu interesantāku un atbilstošāku konkrētai personai.

Tās sīkdatnes, kas tiek klasificētas kā nepieciešamās, tiek saglabātas jūsu pārlūkprogrammā, un tās nav iespējams atslēgt lietojot vietni, jo tās ir būtiskas vietnes pamatfunkciju darbībai. Mēs arī izmantojam trešo pušu sīkdatnes, kas mums palīdz analizēt un saprast, kā jūs izmantojat šo vietni. Šīs sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammā tiks saglabātas tikai ar jūsu piekrišanu. Jums ir arī iespēja atteikties no šīm sīkdatnēm; bet atteikšanās no dažām no šīm sīkdatnēm var ietekmēt jūsu pārlūkošanas pieredzi.

Jautājumu gadījuma par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam, rakstīt uz e pastu: info@latgalespartija.lv.
Made on
Tilda